Miloslav
Frič

en / cz

1995

FaVU Brno

ateliér multimedií

fricmilos@gmail.com


Projekt 59

Co zbyde po naší generaci? A po generaci po nás? Co zbylo po generaci před námi a před ní? Jaký odkaz zanecháme jako rodiče, prarodiče pro své potomky? Můžeme my vyčíst v soukromých odkazech našich prarodičů jací byli? A budou moct naše děti číst v odkazech, které vytváříme dnes a denně, jací jsme byli my? A vůbec, vytváří naše generace odkazy typické právě pro ni?

Projekt 59 vyhledává a propojuje odkazy dvou příbuzných, dědy a vnuka, kteří se v životě nesetkali. Propojuje odkazy dvou naprosto rozdílných generací. Do interakce se dostávají facebookové statusy z počátku jednadvacátého století a podtržené věty z knih z padesátých let století dvacátého.

Střetávají se dva různé časy, dvě různé formy a zcela odlišné chápání světa. Na povrch však vyvstává, že existují určité, časem neměnné pravdy, které jako lidé můžeme aplikovat v jakémkoliv vzdáleném čase a situaci. I na komplikovanou otázku můžeme najít zcela elementární, jasnou odpověď, nebo radu.

www.projekt59.cz